Östergötland

Förbättrad brand- och stöldsäkerhet i kyrkorna

Nästa år ska Svenska kyrkan prioritera en förbättring av brandsäkerheten i de svenska kyrkorna. Av de 350 miljoner kronor som beviljats i kyrkoantikvarisk ersättning kommer en hel del gå till att öka brand- och stöldskyddet.

Linköpings stift får 46 miljoner kronor av kyrkostyrelsen. En del av pengarna ska avsättas för att förbättra säkerheten i kyrkorna i Östergötland.

– Det är ju givet att vi måste ha ett bra brandskydd i våra kyrkor, ett så stort kulturarv som vi har att förvalta kan ju totalförstöras på ett ögonblick, säger stiftantikvarie Gunnar Nordanskog

Kyrkorna i Linköpings stift har varit förskonade från bränder under de senaste åren. Det finns bara ett undantag; branden som totalförstörde Älvestads kyrka utanför Borensberg förra året.

Kyrkostyrelsen prioriterar nu brandskyddet nästa år. Men vilka kyrkor det handlar om är hemligt.

– Det är lite onödigt att peka ut de fåtal kyrkor vi har där det inte är tillräckligt bra brandskydd, säger Gunnar Nordanskog.

Det är inte bara brandskyddet som ska ses över. Även stölder från de kyrkliga rummen ska förhindras, berättar Gunnar Nordanskog:

– Vi vill ju ha en öppen kyrka, en tillgänglighet så att man kan se alla de kulturskatter vi har.

Linköpings stift får tillsammans med Göteborgs stift mest pengar i kyrkoantikvarisk ersättning för 2009.

Daniel Klaar
daniel.klaar@sr.se