Rix blir Mix i Örebro

Reklamradiokanalen Rix FM försvinner från Örebro. Från årsskiftet kommer frekvensen istället att användas av SBS Radio som äger Mix Megapol.

Rix FM sänder på frekvensen 106,3 som ägs av tidningskoncernen Pro Media där bland annat Nerikes Allehanda ingår.

Men från årsskiftet kommer frekvensen istället att användas av SBS Radio som i dag redan sänder reklamradio i Örebro med kanalnamnet Mix Megapol. På så sätt får SBS två reklamkanaler i staden.

Vad SBS ska sända på den andra frekvenser i Örebro som de får tillgång till från årsskiftet är ännu inte klart.

(

Den kommersiella radiostationen Rix FM som ägs av Nerikes Allehanda, byts ut mot Mix Megapol.

Nerikes Allehanda har träffat ett avtal med SBS Radio som driver Mix om att ta över verksamheten och de fem anställda från och med kommande årsskifte. Samma sak händer i Västerås, där tidningen VLT driver en radiokanal.

SBS Radio har också möjlighet att köpa radiostationen från NA, en affär som i så fall görs upp i höst, enligt Ulf Johansson, vd på Nerikes Allehanda.

Han menar ändå att reklamradiostationen är lönsam, men att Stampengruppen, där NA ingår,

ser över sin struktur.