Tvångsmedicinering av gravida?

Socialstyrelsens etiska råd ska nu ta ställning till om en gravid kvinna ska kunna tvångsmedicineras när hon vägrar äta en medicin som är nödvändig för det barn hon väntar.
Uppgiften finns i tidningen Dagens medicin. Frågan blev aktuell när en patient i Göteborg vägrade äta sin medicin trots att barnet hon väntade därmed löpte risk att bli utvecklingsstört.