Lesbiska väljer bort svensk insemination

Många lesbiska par väljer bort möjligheten att skaffa barn via insemination i Sverige, trots att det 2005 blev tillåtet för lesbiska par att få assisterad befruktning här. Men paren fortsätter att åka utomlands, bland annat till Danmark. För Anita och Catharina Hillerström-Vagli är insemination i Sverige inte ett alternativ.

Anita och Catharina Hillerström-Vagli har gjort en insemination i Danmark innan lagändringen 2005, och de kommer åka dit igen. De kommer inte att göra en insemination i Sverige.

– Det är inte aktuellt, det är fortfarande för långa väntetider.

– Och sedan är det det här med att de olika länen behandlar människor olika. I vissa län är det fortfarande så att man kanske kräver att lesbiska par ska betala, och jag tycker inte det är acceptabelt. Det får vara lika behandling i så fall.

Catharinas och Anitas lilla son kanske snart får ett syskon. För på en klinik ligger det donerad sperma och väntar, från samma donator som användes när sonen blev till via insemination för tre år sedan. Och kliniken ligger i Danmark.

Även om det sedan den 1 juli 2005 är tillåtet för kvinnor som lever ihop att få assisterad befruktning med donerade spermier i Sverige, så väljer många att fortfarande åka till utomlands, framförallt till Danmark.

Det framkommer efter en rundfrågning på sju av de största privata fertilitetsklinikerna där, som till exempel Storkkliniken, där Nina Stork är klinikchef.

– Vi kan se en ökning av lesbiska kvinnor, säger Nina Stork.

Antalet svenska lesbiska par som insemineras på Nina Storks klinik till och med ökar för varje år som går. Man menar att de åker dit eftersom det där finns kunskap kring lesbisk familjebildning, och för att Sverige har för långa väntetider.

Att väntetiderna är långa stämmer på sina håll. Från två års väntetid på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg, till max tre månader i Malmö eller Örebro.

I Danmark behöver man inte vänta alls, men så är tillgången på donerad sperma mycket större i Danmark. Det eftersom donatorer har där möjlighet att vara anonyma för blivande barn.

I Sverige varierar också inseminationsreglerna. I vissa landsting får just lesbiska par betala för inseminationen, till skillnad från heterosexuella par. Men att det skulle vara sämre eller annorlunda bemötande av lesbiska par i den svenska sjukvården, det tror inte Per Olof Karlström, som är överläkare på Akademiska sjukhusets reproduktionscentrum i Uppsala.

– Nej i stort sett tror jag att vi är väl insatta. Vi försöker jämställa lesbiska par med heterosexuella par, säger Per-Olof Karlström är överläkare på reproduktionscentrum vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, och medicinsk rådgivare till Socialstyrelsen, när det gäller rapportering kring assisterad befruktning.

I Sverige görs mellan 300 till 1000 inseminationer per år enligt Socialstyrelsen. Det saknas siffror över hur många av dem som görs på just lesbiska par.

Anna Eriksson.
anna.eriksson@sr.se