Ojämlika försäkringspremier

Fyra av fem försäkringsbolag, som tecknar privata sjukförsäkringar, tar ut en högre försäkrings-premie av kvinnor än av män. Det visar en undersökning som Ekot har gjort.
Störst skillnad mellan män och kvinnor har försäkringsbolaget Skandia. Där kan kvinnor få betala upp till 60 procent mer än män för en sjukförsäkring, som täcker inkomstbortfall upp till 90 procent vid längre sjukskrivningsperioder. Andra försäkringsbolag med högre premier för kvinnor är Folksam, Länsförsäkringar Wasa och SEB Trygg Liv. Trygg Hansa Holmia har däremot ingen skillnad i sjukförsäkringspremier för kvinnor och män.