Gott om vikarier i äldreomsorgen

Det ser ovanligt bra ut när det gäller vikariesituationen inom äldreomsorgen på ön i sommar.
Redan i början av maj är en stor del av vikariebehovet täckt när det gäller undersköterskor och vårdbiträden. Under tidigare år har det varit svårt att hitta folk, men trenden verkar ha vänt. Nytt är också att väldigt många unga har sökt till jobb inom vården.