RRV kritiskt mot Mitthögskolan

Mitthögskolan får bakläxa av Riksrevisionsverket,RRV. I årsredovisningen för år 2000 har Mitthögskolan tagit upp 20 miljoner kronor både som skuld och tillgång.
Det ger inte en rättvisande bild av Mitthögskolans ekonomiska ställning, anser RRV. Det skriver Östersunds Posten. Liksom till andra högskolor i landet minskar ansökningarna till Mitthögskolan, något som kan leda både till ökat underskott och att vissa utbildningar måste läggas ned.