Syrgas till sjukhus i Basra

På tisdagen kom den första svenska hjälpsändningen till Irak. Det var Gunnar Hällgren från organisationen Hoppets Stjärna, som från Kuwait kunde leverera 25 flaskor syrgas till ett sjukhus i Basra.
– De har dåligt med syrgas och de trodde vi var sända från himlen när vi kom med lastbilarna, berättar Gunnar Hällgren. Det var bra det här. Det var som om sjukhuspersonalen fick ny energi att arbeta när vi kom med syrgasen, säger Gunnar Hällgren. Fortsätta på andra sjukhus På onsdag fortsätter Hoppets Stjärna att levererara syrgas till två andra sjukhus i Basra. Det är stor åtgång eftersom det pågår operationer hela tiden på sjukhusen, berättar han. Hoppets Stjärna ska försöka fortsätta med leveranserna från Kuwait. – Det räddar liv även om syrgas inte är vår huvudbransch, enligt Gunnar Hällgren. Vatten och elbrist fortfarande I övrigt är det stora problemet på sjukhusen i Basra bristen på vatten och elektricitet. Det kan inte frivilligorganisationerna lösa, utan det måste amerikanarna och engelsmännen reda upp. Det var överfullt på sjukhuset med offer från kriget, när Gunner Hällgren kom med syrgasen i dag. – Det är hemskt att se barn med amputerade armar och ben och människor som förlorat anhöriga. En kvinna var ensam kvar och hade förlorat 27 släktingar, säger Gunnar Hällgren. – Dessutom ligger de blandade med personer med andra sjukdomar med magsjukdomar efter att de druckit dåligt vatten.
Lars-Erik Backman