Företags regeringsförtroende i botten

Färre än hälften av Sveriges företag har nu förtroende för regeringens företagarpolitik. Det visar en undersökning från intresseorganisationen Företagarna som presenteras i Almedalen på måndagsförmiddagen.

– Vi har framförallt tre frågor. Regelförenklingsarbete, där har vi ännu inte sett att det hänt något i sin vardag. Sen har vi detta med skatter och arbetsgivaravgifter.

– Och för det tredje måste det hända något med lagen om anställningsskydd och särskilt turordningsreglerna, säger Anna-Stina Nordmark Nilsson, ordförande i Företagarna.

Företagarna är besvikna på regeringen för att den inte snabbare skapar bättre företagsvillkor. Förväntningarna var högt uppskruvade när alliansregeringen tillträdde hösten 2006. Då hade sju av tio företagare förtroende för regeringens näringspolitik. Men den siffran har sjunkit successivt, och nu har endast 4 av 10 företagare förtroende för närings-politiken.

Det visar en ny undersökning från SKOP, beställd av intresseorganisationen Företagarna. Och ett område som irriterar företagarna är alltså bristen på regelförenklingar.

För att komma till rätta med det problemet, krävs det att näringsminister Maud Olofsson, får ett mer övergripande ansvar för frågan, säger Anna-Stina Nordmark Nilsson.

– Att förändra regelverken är svårt, komplext, tungt och ansvarsfullt. Därför måste man tillsätta nån som har hela ansvaret direkt under Fredrik Reinfeldt. I Storbritannien, som faktiskt lyckades med det här på Margaret Thatchers tid, tillsattes en person som hade det övergripande ansvaret även över de andra ministrarna, det vill säga hade befogenheter över dem, och det måste Maud Olofsson få, säger Anna-Stina Nordmark Nilsson.

Så här kommenterar näringsminister Maud Olofsson företagarnas bristande förtroende för regeringen.

– Jag tror att företagare är otåliga, när de fattar beslut kan de ändra dem dagen efter. Politiken tar längre tid med utredningar och förslag.

– Jag tror att de trodde att det här skulle gå fortare. Men det finns en rad förslag som företagarna har fått. Som borttagningen av förmögenhetsskatten till exempel, som gör att man kan investera här i Sverige och inte flytta pengarna utomlands. (Ekot)

Micael Kallin
micael.kallin@sr.se