S vill fördubbla kollektivtrafiken

Socialdemokraternas klimatrådslag föreslår att kollektivtrafiken fördubblas fram till år 2020. Rådslagets ordförande Carin Jämtin säger att det ställer höga krav på att stat, landsting och kommuner öppnar plånboken.

– Ska vi nå klimatmålen ska vi kunna bygga ett samhälle där alla människor ska kunna ta sig fram på ett någorlunda bekvämt och ekonomiskt sätt och då måste vi satsa mer på kollektivtrafiken, säger Carin Jämtin.

Socialdemokraternas klimatrådslag vill storsatsa. Rådslaget förelår bland annat att tätorter ska planeras utifrån kollektivtarfiken, att det ska införas gemensamma biljettsystem för landets kollektivtrafik och att arbetsgivare ska kunna köpa kollektivtrafikkort åt anställda utan att de beskattas eller att några sociala avgifter ska behöva betalas.

Kollektivtrafiken föreslås fördubblas fram till år 2020, något som stat, landsting och kommuner ska stå för. Vad förslagets verkliga prislapp skulle hamna på vet inte ordförande Carin Jämtin, bara att det rör sig om åtskilliga miljarder.

– Det ställer krav på att staten bidrar med ekonomiska resurser för att bygga spår eller köpa bussar för den delen.

Socialdemokratiska partistyrelsen ska efter sommaren diskutera om de ska anta klimatrådets förslag men det är förslag som inte originella på något vis. Samma saker har kollektivtrafikens branschorganisation Svensk Lokaltrafikförening presenterat för regeringen i våras. 

Inför att regeringen i höst presenterar sina propositioner om klimat och infrastruktur så är förväntningarna på dem är mycket höga, det säger Charlotte Wäreborn Schultz, VD för Svensk Lokaltrafikförening.

– Ja, att regeringen verkligen sätter ner foten och gör en infrastrukturproposition med kollektivtrafikprofil. Och man behöver en lagstiftning som siktar mot att fördubbla kollektivtrafiken och som har ett resenärsfokus, säger Charlotte Wäreborn.

Några besked om hur regeringen tänker rikta in sina propositioner sig på har branchorganisationen inte fått.

– Men vi har uppfattat att dom regeringsföreträdare vi träffat ser positivt på vårt initiativ, säger Charlotte Wäreborn Schultz. (Ekot)

Anna Eriksson
anna.eriksson@sr.se