Kritik mot s-förslag om kollektivtrafiken

Ett av förslagen från socialdemokraternas klimatrådslag är att på sikt införa ett gemensamt biljettsystem med samma taxor för hela landet. Men det avfärdas direkt som orealistiskt av moderaten Anders Knape, som är ordförande i Sveriges Kommuner och Landsting.

– Bland annat därför att det är ganska stora skillnader i taxor idag. Och jag tror inte att man är så intresserad av att höja kraftigt där man har låga taxor, utan i så fall behöver man sänka där de är högre, och det kommer att kosta väldigt många miljarder, säger Anders Knape, ordförande i Sveriges Kommuner och Landsting.

Förutom de ekonomiska invändningarna pekar Anders Knape också på att det finns så många huvudmän inom kollektivtrafiken, och att avstånden och kvalitén varierar så mycket mellan olika regioner, att det blir svårt med ett enhetligt system.

Han tycker det är viktigare att underlätta övergångarna mellan olika trafikslag, och göra det lättare för människor att åka över länsgränserna.

Även andra förslag från socialdemokraternas klimatrådslag får kritik. Att arbetsgivare ska kunna köpa kollektivtrafikkort åt sina anställda utan att behöva betala sociala avgifter, diskuteras redan i klimatberedningen, och är inget nytt, säger Leif Zetterberg, statssekreterare hos infrastrukturminister Åsa Torstensson.

Han vänder sig också mot att staten ska ta ett ökat ansvar för kollektivtrafiken, eftersom han främst ser den som en regional angelägenhet.

Många av förslagen tycker Leif Zetterberg dessutom att socialdemokraterna kunde ha genomfört redan när de hade makten.

– Den förra regeringen skulle för ett antal år sedan ha kunnat ta tag i kollektivtrafiklagstiftningen. Den är omodern och det har man känt till. Vi har nu satt igång den utredningen. Också tillgången till spår och konkurrens på spåren, skulle man ha kunnat ta tag i tidigare, säger Leif Zetterberg, statssekreterare hos infrastrukturminister Åsa Torstensson.  (Ekot)

Petter Allvin
petter.allvin@sr.se