Maud Olofsson försvarade FRA-lagen

På måndagskvällen var det centerledaren Maud Olofssons tur att hålla tal i Almedalen. Partiledaren ägnade en del av talet åt sommarens mest brännande politiska fråga, FRA-lagen, där hon försvarade regeringens beslut.

– Hot i dag är inte längre en invasion från en annan stat, hoten kommer i stället från sönderfallande stater, regionala stater, terrorism, spridning av massförstörelsevapen och it-attacker som riskerar att förlama samhället.

– Det är så jag ser dem senaste veckornas debatt kring FRA-lagen, som en stark målkonflikt mellan värnandet av den personliga integriteten men också av vår gemensamma trygghet, säger Maud Olofsson.

Maud Olofsson sa också att i sitt tal att hon var stolt över att leda det parti där debatten om FRA varit som störst. Efter att försvarat FRA-lagen valde också Maud Olofsson att lyfta fram partiets krav på att integritetslagstiftningen bör ses över.

Centern tycker att grundlagen bör innehålla ett skydd för integriteten, och partiet vill också att Sverige bör ha en författningsdomstol som skulle kunna pröva hur vanliga lagar är förenliga med grundlagen.

– Det finns i andra länder men Sverige har inte haft den traditionen. Vi har inte prioriterat och värderat integriteten i grundlagen men jag hoppas verkligen att det nu blir grundlagsberedningens förslag, säger Maud Olofsson.

Maud Olofsson fick många frågor om FRA under en pressträff på måndagseftermiddagen, och då erkände också Maud Olofsson att regeringen inte hanterat FRA-frågan på ett helt lyckat sätt.

– Om man tittar bakåt, men det är alltid enklare, vi hade önskat att vi fått diskutera sakfrågan på ett bättre sätt. Jag tycker inte att vi har lyckats förklara att vi behöver signalspaning för att säkra människors trygghet i Sverige, säger Maud Olofsson.

Beror det på regeringen eller på medierna?

– Vi måste ta på oss ett eget ansvar men jag tycker också att mediedebatten inte tillräckligt har beskrivit varför vi har signalspaning. (Ekot)

Karin Runblom
karin.runblom@sr.se