Sahlin vill riva upp FRA-lagen

Socialdemokraterna kommer att riva upp riksdagens beslut om FRA-lagen om de vinner nästa val. Det är ett av flera besked som partiledaren Mona Sahlin kommer med i Almedalen i dag.

– Vårt besked nu handlar om att om vi vinner valet 2010 så river vi upp FRA-lagen. Jag tror att den misstro, kritik och oro som nu växer måste tas på allvar. Jag tycker att det är anmärkningsvärt att inte regeringen gör det, säger Mona Sahlin som håller sitt tal i Almedalen i kväll.

Socialdemokraterna och miljöpartiet har enats om att riva upp FRA-lagen och starta en ny parlamentarisk utredning med stor insyn från allmänheten.

Mona Sahlin anser att FRA behövs som myndighet för att inhämta underrättelseinformation åt bland annat försvaret.

Vänsterpartiet är inte med på uppgörelsen. Partiledaren Lars Ohly välkomnar viljan att riva upp FRA-lagen men anser att socialdemokraterna bedriver ett dubbelspel och att de kommer att behålla mycket av FRA.

Miljöpartiets språkrör Maria Wetterstrand tror däremot att socialdemokraternas inställning är uppriktig.

– Det som har hänt nu är att vi har fått med oss socialdemokraterna på att riva upp den här lagen. Jag har uppfattningen att socialdemokraterna har ändrat uppfattning i den här frågan. Från att ha varit de som tagit initiativet till det som blev den här lagstiftningen, till att vara väldigt kritiska och inse att det här inte har några proportioner. Att man inte kan avlyssna på det här sättet för att få en liten mängd information, säger Maria Wetterstrand.

När det gäller fastighetsskatten kommer socialdemokraterna att behålla det nya fastighetsskattesystem som den borgerliga regeringen infört. Men villor som har taxeringsvärde över fem miljoner kronor ska få höjd skatt och begränsningsregeln för hur stor del av en persons inkomst ska gå till fastighetsskatt ska gälla alla med låg inkomst, inte som nu bara pensionärer.

En miljöbonus för byggen av bostäder som är klimatsmarta vill partiet också införa.

Dessutom vill socialdemokraterna ta bort skatten på uppskjuten reavinst vid försäljning av bostäder. Detta kostar cirka en miljard kronor men socialdemokraterna har ännu ingen finansiering av detta.

– Den retroaktiva skatten på redan beviljade uppskov, det jag vill kalla för ränteskatten, som jag tycker är fel och direkt omoralisk, det som regeringen har gjort. Det är inte rimligt att inte kunna planera sina boendekostnader, som har varit effekten av detta för väldigt många hushåll. Vi kommer att leta efter en rimlig finansiering för att kunna ta bort den om vi kommer till makten efter 2010.

Socialdemokraterna vill också inför ett nytt rehabiliteringssystem för de personer som är längst bort från arbetsmarknaden.

Fack, arbetsgivare, stat och kommun ska få ett större ansvar och ett speciellt statligt institut ska inrättas för att arbetslösa och sjukskrivna inte ska behöva leva på socialbidrag. (Ekot)

Erik Ridderstolpe
erik.ridderstolpe@sr.se