Fattigdom på 2000-talet

Villkoren för Socialtjänsten är ett av de ämnen som diskuteras på seminarier i Almedalen Christin Johansson, ordförande i Akademikerförbundet SSR är inte nöjd med hur det ser ut på socialtjänsterna i Sverige idag:

– Det är både hög arbetsbelastning och orimliga villkor, säger Christin Johansson. Man både kan och har kunskaperna för hjälpa människor i utsatta situationer men förutsättningarna att göra ett bra jobb finns inte och det är politikernas ansvar.

– Konsekvensen blir ohälsa bland våra medlemmar och att de som söker hjälp inte får det bistånd de skulle behöva, fortsätter Christin Johansson. 

Chatrine Pålsson Ahlgren, riksdagsledamot (kd) och gruppledare i socialutskottet för partiet är också bekymrad:

– Det är en bekymmersamt situation inte minst för våra barn. Från regeringen sida har vi tydligt sagt att man måste förstärka tillsynen över exempelvis hvb-hemmen, men vi vet att politikerna ute i kommunerna prioriterar ner de här frågorna, säger Chatrine Pålsson.(P1 Morgon)
Pontus Matsson reporter