FRA-spaning inte så stor som framställts

I FRA-debatten har Sverige framstått som att vi skiljer oss från andra länder, med en mer omfattande signalspaning. Men enligt Wilhelm Agrell, professor i underrättelseanalys vid Lunds universitet, stämmer inte den bilden med verkligheten.

– Sverige har ju kommit att framställas i debatten som ett unikum. Det blir ett orwellskt 1984, ett storebrorssamhälle med en långt mer omfattande elektronisk övervakning av medborgarna än något annat land. Och det här stämmer ju faktiskt inte riktigt, säger Wilhelm Agrell, professor i underrättelseanalys vid Lunds universitet.

I själva verket är det så att Försvarets Radioanstalt, FRA, är förbjuden att spana i kabel fram tills lagen träder i kraft nästa år. FRA får bara spana på den kommunikation som går med radiovågor.

Men i andra länder görs inte någon uppdelning mellan radiovågor och kabel. Signalspaningen i andra länder är vad som kallas teknikneutral, och Agrell vet därför inget annat land där signalspaningsorganisationen varit förbjuden att spana i kabel.

– Här har ju Sverige skiljt sig från andra länder i Västeuropa med egentligen ett mer restriktivt förfarande, och det har ju helt kommit bort i debatten idag, säger Wilhelm Agrell.

Men även när Sverige nu också ska spana i kabel, så blir FRA:s signalspaning ändå inte den mest omfattande i världen, enligt Agrell. Han menar att exempelvis Storbritannien, USA, Frankrike och Tyskland mer omfattande spaning.

Där kom en förordning år 2000, som tvingade de tyska teleoperatörerna att anpassa sina tekniska system så att de skulle gå att spana i.

Däremot har FRA en stor kapacitet i förhållande till att Sverige är ett litet land. Förklaringen är Sveriges neutralitet under kalla kriget, enligt Agrell. Då var Sverige tvunget att på egen hand hämta in information.

Sverige skiljer sig också genom att här debatteras signalspaningen, vilket inte görs på andra håll. Agrell nämner Ryssland och Frankrike som exempel.

– Det är länder där man inte överhuvudtaget berör signalspaningsfrågor i offentliga sammanhang, men där man vet historiskt att det här är länder som bedriver en mycket omfattande och i många fall ganska aggressiv kommunikationsspaning, säger professorn i underrättelseanalys vid Lunds universitet Wilhelm Agrell.

Peter Bjurbo
peter.bjurbo@sr.se