Trädodling i Malmberget växer igen

På sydsluttningen i Malmberget odlas träd som normalt inte ska finnas på de nordliga breddgraderna. Det är Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå som genom Arboretum Norr har en försöksodling med olika träd från bland annat Nordamerika och norra Afrika.  Men försöksodlingen håller på att växa igen och få känner till att den finns där.

Nu lovar Johnny Schimmel som är föreståndare för Arboretum Norr i Umeå att det ska röjas upp i arboretet i Malmberget.

- Jag ska, så snart som möjligt, åka dit och titta vad som behöver göras. Givetvis ska vi se till att sätta arboretet i stånd så det blir en trevlig plats att besöka, säger han.

Arboretum är en trädsamling och kommer från latinets arbor som betyder träd. 1985 planterades de första träden i sydsluttningen i Malmberget nära disponentvillan. Arboretet i Malmberget är tänkt att vara ett besöksmål för allmänheten, och en plats där nya trädarter kan testodlas för övre Norrland.

- Det är tänkt som en plats dit vem som helst ska kunna komma, se sig omkring, och  lära sig mer om växter.  Och även få idéer och tips om växter som kan vara lämpliga att odla på våra norra breddgrader, menar Johnny Schimmel.

Hundkexen och brännässlorna växer manshöga i arboretet i Malmberget. Gällivare kommun ska ha ett visst skötselansvar men Bo Strandgård gatuingenjör vid kommunen tycker att det ska få växa vilt. Själv åker han dit en gång varje sommar.

- Det här är ju en försöksanläggning, det är ingen trädgård det här. Tillsyn har vi en gång per år. Och det är mest med tanke på skadegörelse och vandalism. I övrigt gör vi ingenting på det här området, säger Bo Strandgård.

Sten-Åke Isaksson bor intill arboretet i Malmberget och han brukar röja stigen dit tillsammans med sina grannar.

- Jag tycker att de ansvariga ska tänka till och börja sköta om det här. Därför att det är en intressant grej för forskning och sedan är det intressant för befolkning och turister och alla som passerar här, tycker han.

Maritha Mossberg SR Norrbotten