AMS stoppar utbildningsanslag

Arbetsmarknadsstyrelsen, Ams, stoppar alla utbildningsanslag till arbetsgivare inom vård och omsorg som inte kan garantera de anställda heltidstjänster.
Bara om arbetsgivaren förbinder sig att gå den blivande arbetstagaren till mötes med tjänstgöringstider kommer Ams att ställa upp med arbetsmarknadspengar Men kraven på de deltidsarbetslösa inom vård och omsorg ökar också. De skall för arbetsförmedlingen kunna visa intyg från arbetsgivaren om att de inte får önskad arbetstid.