Flygplatschef ratar namnförslag

Två personer har i olika medborgarförslag föreslagit namnändring på Visby flygplats. En har föreslagit Gotlanda och en annan namnet Gotrup.

Flygplatschefen Gunilla Dufour har nu svarat förslagsställarna och hänvisar till kommande affärsplanearbete där namnet Gotland Airport för närvarande är det mest troliga på flygplatsen i framtiden.