Nelson Mandela - från politisk fånge till ikon

4:16 min

Nelson Mandela är död. Att övergången till demokrati i Sydafrika blev fredlig hänger till stor del på Mandelas försonliga inställning och diplomatiska förmåga. Det var den 11 februari 1990 som ANC-ledaren Nelson Mandela frigavs från fängelseön Robben Island i Taffelbukten. Då hade han suttit inspärrad som politisk fånge i 27 år.

Advokat Nelson Mandela var från mitten av 40-talet företrädare för den fredliga kampen mot apartheid-systemet i Sydafrika. Men efter Sharpvillemassakern 1960, när 69 svarta sydafrikaner sköts ihjäl under en demonstration, gick han med i ANC:s väpnade gren för att bekämpa förtrycket. 1964 dömdes han till livstids fängelse för omstörtande verksamhet.

Under 1980-talet framtonade Mandela som en alltmer diplomatisk företrädare för ANC, vilket till slut ledde till hans frigivning 1990 och i dess förlängning slutet för apartheid-regimen. Hans milda framtoning, diplomatiska förmåga och försonliga inställning till den forna fienden, var en stor anledning till att övergången till demokrati i Sydafrika blev fredlig.

1994 valdes Nelson Mandela till Sydafrikas första svarta president. Få politiker har som Mandela under sin livstid blivit en sån samlande symbol för kampen för politisk och mänsklig rättvisa. 1999 valde han att pensionera sig, men han har alltsedan dess fortsatt att engagera sig för mänskliga rättigheter och mot orättvisor, både i Sydafrika och internationellt.