Ljungby

Överläkare kritiserar datasystem

Överläkare Mats Wilhelmsson på kirurgkliniken i Ljungby riktar hård kritik mot hur landstingets datasystem fungerar. Enligt honom är det patienterna som är de stora förlorarna. Om han hade han agerat lika vårdslöst som läkare hade han blivit av med sin legitimation, säger han.

- Hade jag som läkare infört en behandlingsmetod, en ny medicin eller kirurgisk metod på de här lösa bolinerna som hade fått samma effekt på patientsäkerheten hade socialstyrelsen dragit in min läkarlegitimation dagen efter, säger han.

Enligt Mats Wilhemsson har landstinget förhastat infört ett datasystem som är outprövat, omständigt, och användarovänligt. Datasystemet tar för mycket tid från patienterna och systemet ökar inte patientsäkerheten. Mats Wilhemsson var med om ett traumalarm, ett larm om en allvarlig olycka, där datasystemet istället ställde till stora problem.

- Jag skulle skriva en röntgenremiss akut. Det tog fem minuter innan jag kom in i systemet. I detta fallet gick det bra patienten var inte så allvarlig skadad. Men i värsta fall hade det varit livsavgörande.

Landstinget skall med det nya datasystemet bli papperslöst. Så när Mats Wilhelmsson har jouren och tar emot en akutpatient måste han läsa datajournalen på expeditionen - memorera den så gott han kan - för att sedan gå till patienten. Har han glömt något måste han återigen gå till expeditionen och friska upp minnet. Detta stjäl tid från patienterna, menar han. Även den vanliga verksamheten har drabbats. Efter datoriseringen tar kirurgkliniken, enligt Mats Wilhelmsson emot fyra patienter färre per dag.

- Under alla år som jag arbetat har vi normalt haft en patient per kvart uppsatt. Då vet man att man kommer att vara klar i tid och sällan blir man försenad. Men efter datoriseringen, för att klara patienterna under samma premisser, har vi en patient per tjugonde minut. .

Trots all kritik som riktats mot datasystemet tar inte landstinget det på allvar, anser Mats Wilhelmsson. Och enligt honom borde den här typen av datorisering ha styrts från centralt håll för att det skall bli enhetligt.

- Jag är inte för statligt överförmynderi. Men jag tycker att staten skulle ha satt ner foten och sagt att det skulle vara samma datasystem i hela landet. Detta är ju som vi infört en egen valuta i Kronobergs län.

Anna-Lena Norberg
nyheter.kronoberg@sr.se