Minskat antal vårdplatser - risk för patienter

Den låga bemanningen på Lindesbergs lasarett nu under sommaren, kan innebära en risk för patienternas säkerhet, det menar vårdförbundet i Örebro län. Sjukhuset har haft svårt att rekrytera vikarier i år, bland annat sjuksköterskor. Därför har man flyttat om personal inom en del kliniker för att täcka upp på de viktigaste jobben.

Personalchefen på Lindesbergs lasarett, PO Larsson, tillbakavisar dock kritiken och menar att sjukhusledningen har gjort en riskanalys tillsammans med medicinskt ansvarig personal. De har kommit fram till att bemanningen räcker men skulle det behövas kallar man in personal från semestern.