Fortsatt utredning av Dalapolisen

Riksenheten för polismål behöver mer tid på sig att utreda misstankar om tjänstefel hos dalapolisen. Detta säger vice chefsåklagaren Bo Lindgren på riksenheten för polismål i Göteborg.

Utredningen gäller hanteringen av tipset mom den mordmisstänkte Anders Eklund i utredningen om mordet på Pernilla Hellgren i Falun år 2000.
Bo Lindgren säger att flera förhör med polismän hållits och att han överväger att hålla ytterligare, förhör innan han är redo att ta ställning till om någon polis ska delges misstanke om tjänstefel.