Darwin hade inte helt rätt

Inom evolutionsbiologin heter det ju att endast de bäst lämpade överlever, men nu har amerikanska forskare vid universitetet i Texas visat att evolutionen inte alltid leder till de mest optimala organismerna.

Forskargruppen har tittat på genförändringar hos en lång rad organismer och sett att vissa mutationer sker oftare än andra och med ett snabbt resultat.

Men med hjälp av datorsimuleringar har man också kunnat visa att utvecklingen av optimala organismer kräver mutationer i flera samverkande steg och att denna mer komplicerade förändring ofta konkurreras ut av de mutationer som sker lättare och snabbare.

Forskningen presenteras i tidskriften PLoS Computational Biology.