Betor kan bli gas

Betodlarna på Gotland har skrivit avtal med företaget Swedish Biogas i Linköping.

Tanken är att företaget, som både bygger och utvecklar biogasanläggningar, ska titta på hur förutsättningarna ser ut för en biogasanläggning i Roma på Gotland.