Klartecken för kabel

Ett företag som har dragit en fiberoptisk kabel för bredband från Västervik till strax utanför Gotlands kust får nu också tillstånd att dra iland kabeln och gräva ned den.

Kabeln kommer att komma iland vid Gustavsvik.
Företaget måste dock se till att minimera markskadorna i arbetet med kabelnedläggningen. Marken måste också återställas när kabeln är på plats. När kabeln dras den sista biten i vatten är det noga att inte vattnet grumlas. Arbetet måste påbörjas inom två år.

Företaget har sedan tidigare tillstånd att lägga kabeln på Östersjöns botten, fram till strax utanför Gotlandskusten.

Tillståndet från Länsstyrelsen innebär ett undantag från strandskyddet.