Kritik mot Bärby ungdomshem

Behandlingshemmet Bärby utanför Uppsala har stora brister i sitt hälso- och sjukvårdsarbete. Det menar Statens institutionsstyrelse efter en tillsyn i maj.

En läkarmottagning saknas, och i princip så hanterar den enda sjuksköterskan bara läkemedel, istället för som i arbetsbeskrivningen också ha hand om bland annat utbildning och ungdomarnas medicinska omhändertagande.

Myndigheten ifrågsätter också om det räcker med att sköterskan bara finns på plats en dag i veckan.

Dessutom får avdelningen Tunet kritik för de tendenser av gruppbildning och strafftänkande hos personalen som upptäckts.

På hemmet behandlas pojkar mellan 16 och 20 år med svår pyskosocial problematik samt pågående kriminalitet och missbruk. På Tunet behandlas pojkar som begått sexualla övergrepp.