SJÖBO

Skatteverket kontrollerar knallar

Nu är det högsäsong marknaderna runt om i Skåne. Då passar Skatteverket på att kontrollera knallarnas verksamhet.

– Det tycker jag är bra, allla vet ju reglerna och det är ju en utsatt och känslig bransch, säger knallen Björn Bloom på Sjöbo marknad.

Den extra satningen på att kontrollera knallar sker inom ramen för ett kontanthandelsprojekt som pågår i hela landet till och med år 2009. Skatteverket har inom loppet av en månad bland annat hunnit besöka Kivik, Sjöbo, och Höganäs marknader och kontrollerat att knallarna är registrerade, att de redovisar moms och att de betalar arbetsgivaravgift om de har anställda. Skatteverket kontrollerar även den som upplåter marken och att de redovisar hyresintäkterna.

– Vi har fått signaler från den här branschen att det förekommer fusk, säger Conny Andersson på Skatteverket.

Han tycker också att det är viktigt att hyresupplåtarna tänker på vilka som släpps in på marknaderna.