Häst smittad med MRSA

En häst från Västmanland har smittats med MRSA, så kallade antibiotikaresistenta bakterier. Det är den tredje hästen som blivit smittad när den varit på djursjukhuset vid Sveriges Lantbruksuniversitet.

Hästen hade svårläkta sår och provsvaren visade på MRSA-smitta.

– Den kommer att hållas isolerad. Det är länsveterinären i Västmanland om vad som kommer göras. Men hästen kommer inte att avlivas för att den har MRSA, men den bör hållas isolerad så att inte smittan förs vidare, säger Björn Bengtsson på Statens Veterinärmedicinska anstalt.

Vad gör man med de hästar som den redan har träffat?
– Jordbruksverket har beslutat att vidga smittspårningen, så det kommer tas ett antal prover från hästar som har varit i kontakt med den smittad, säger Björn Bengtsson.