Mjölktänderna kan bli vår reservdelsbank

Mjölktänder innehåller stamceller, omogna celler som kan fås att utvecklas till nästan vilken typ av celler som helst. Kanske kan vi från våra tappade mjölktänder hämta stamceller, som kan användas för att ta fram reservdelar till kroppen senare i livet.
Forskare vid National Institutes of Health i Maryland, USA, har undersökt mjölktänder som 7-åringar tappat. I tändernas pulpor, alltså den mjuka märg som finns längst in i tanden, fanns stamceller. Och när forskarna gav stamcellerna olika tillväxtfaktorer och transplanterade in dom i möss fick man cellerna att börja utvecklas till att bli allt från benceller och fettceller till nervceller i hjärnan. Men därmed inte sagt att mjölktandsstamcellerna går att använda på människor än. Fortfarande krävs mer forskning innan man vet om dom fungerar eller exakt hur dom skulle kunna komma till nytta. Det säger Jan Wahlström, professor i klinisk genetik vid Östra sjukhuset i Göteborg.