SÖRMLAND

Hagberg (fp) förvånad över FRA-utspel

Den sörmländska riksdagsledamoten Liselott Hagberg (fp) är förvånad över att flera folkpartister nu går ut och kritiserar FRA-lagen. Hon tror att mejlbombningar kan vara en av orsakerna till att en del inom Folkpartiet har ändrat uppfattning.

- Det har varit väldigt starkt tryck kring den här frågan, säger Liselott Hagberg, som själv är för FRA-lagen, en lag som handlar om att avlyssna trafik över landets gränser för att kunna upptäcka eventuella hot mot Sverige.

Liselott Hagberg tror att den senaste tidens mejlbombningar kan vara en orsak till att så många folkpartister har börjat vackla. Hon har själv fått ta emot många mejl.

- Majoriteten av de mejl jag har tagit emot har innehållit väldigt otrevliga ord, på gränsen till hot, och det tycker inte jag är ett bra sätt att föra en dialog.

Tidigare i veckan gick folkpartiet ut med att man nu tillsätter en referensgrupp som ska ta fram underlag till förändringar av FRA-lagen så att integritetetsskyddet ska bli så starkt som möjligt. Folkpartiet öppnar också för andra förändringar av lagen. De folkpartister som är kritiska menar att lagen strider mot grundläggande liberala värderingar.

Men Liselott Hagberg anser att integritetsaspekterna är tillräckligt tillgodosedda i det senaste förslaget.

Sara Ridderstedt
sara.ridderstedt@sr.se