Västernorrland

Brist på lastbilschaufförer

Det råder brist på lastbilschaufförer i Sverige. Inom det närmast året måste över 7000 chaufförer anställas men få unga vill utbilda sig. I Västernorrland kommer också behovet av chaufförer att öka kraftigt de närmaste åren.

Det är samarbetsorganet mellan arbetsgivare och arbetstagarorganisationer i transportsektorn, TYA som ligger bakom undersökningen, som innefattar 1000 åkerier i landet.

Resultaten pekar på ett stort behov av lastbilschaufförer i Sverige. Anledningen till det stora rekryteringsbehovet beror främst på att transport verksamheten växer. Enligt skyddsombudet Stefan Eriksson måste det utbildas mer folk i Västernorrland för att möta upp de kommande pensionsavgångarna.

– I Västernorrlands län finns det minst 1500 chaufför och av dem kommer enligt våran undersökning, 16 -18 procent gå i pension under de närmaste nio åren så rekryteringsbehovet finns, säger han.