SVERIGE

Internationell klimatmärkning på gång

Efterfrågan ökar på klimatinformation om varor och tjänster och ett flertal olika märkningar har lanserats under de senaste åren.

Nu jobbar den internationella standardiseringsorganisationen ISO, för att skapa en enhetlig beräkningsmetod för klimatpåverkan som sedan ska kunna leda till en ny märkning så att de blir lättare att jämföra olika varor och tjänster.

I Sverige har man i jämförelse med andra länder kommit långt i märkningen av varor och Svenska Standardiserings Institutet som är med i ISO:s arbete hoppas man kunna påverka arbetet till de positiva.

Ett utkast av den nya standarden väntas vara klar till januari 2009.