ESKILSTUNA

Morföräldrar kräver vårdnad om barnbarn

En familj i Eskilstuna, som fick sitt spädbarn omhändertaget för ett och ett halvt år sedan, ska överklaga beslutet till Kammarrätten. Deras barn placerades hos en främmande familj, istället för hos morföräldrarna, och föräldrarna får nu bara träffa sitt barn några gånger i månaden.

En liten bebis var uttorkad och mycket slö - det verkade som att föräldrarna, som hade ett handikapp, inte matade sin pojke ordentligt. Pojken blev tvångsomhändertagen.

Morföräldrarna erbjöd sig att ta hand om pojken. Dom hade tidigare hjälpt till att ta hand om hans storebror. Lagen säger också att släktingar alltid ska prövas som föräldrar i första hand. Men Arbetsmarknads- och familjenämnden tyckte inte att morföräldrarna var lämpliga.  Det bestämde istället att pojken skulle placeras hos en annan familj.

Nämnden fick sen kritik av Länsstyrelsen för att man inte hade gjort en ordentlig utredning av morföräldrarna. Efter det tillsatte nämnden en utredning som kom fram till att morfar och mormor, som är i sextioårsåldern, var för gamla och hade för hårda uppfostringsmetoder.

Trots att storebrodern, som hade bott hos morfar och mormor, hade utvecklats väl, menade utredarna att ett barn till skulle bli för mycket för morföräldrarna. Morföräldrarna anser att utredarna dömt ut dem på förhand, och dom har nu överklagat beslutet till Kammarrätten.

Men även om morföräldrarna skulle bedömas som lämpliga idag, så är det troligt att den lilla pojken, som idag hunnit bli två år gammal, kommer stanna i sin nya familj - eftersom det är där han har bott större delen av sitt liv.

Petra Levinson
petra.levinson@sr.se