Just nu
  • Svenske Svante Pääbo får årets Nobelpris i medicin

Kränkning på skola ska utredas

Skolverket ska granska en grundskola i Göteborgs kommun för att se om en elev i sjuan har blivit kränkt under vårterminen. Skolverket fick in anmälan efter terminsslutet och den anmälda skolans personal ska redovisa om de har känt till kränkningen och om hur de ser på det som har inträffat.