Minus 11,7 miljoner !

Länsförsäkringar på Gotland redovisar en resultaförsämring på 11,7 miljoner kronor för förra året.
Företagets VD Leif Ellström påpekar dock att det försämrade resultatet sker från ett extremt bra år till en nivå som stämmer bättre med vad företgaet långsiktigt räknar med. Orsaken till försämringen är dom kraftigt fallande värdena på aktiemarknaden. Glädjande för Länsförsäkringar är däremot att kärnverksamheten går bättre än väntat. Antalet bank och fondkunder ökade med 860 och nyförsäljningen inom liv-, pension, och fondförsäkringar visar en ökning på 36 procent.