Klonat kött på tallrik

Frågan om kött från klonade djur kommer att hamna på de europeiska tallrikarna i framtiden diskuteras just nu livligt i USA. Detta sedan amerikanska myndigheter sagt ja till klonad djuruppfödning i livsmedelskedjan.

Men professor Patrick Cunningham, vetenskaplig rådgivare till den irländska regeringen, säger att det kan dröja. 

De amerikanska myndigheterna har sagt ja till kloning, men samtidigt bett uppfödarna att inte föra in klonat kött i matproduktionen, säger Patrick Cunningham professor och vetenskaplig rådgivare till den irländska regeringen. Cunningham föreläste vid den pågående vetenskapskongressen i Barcelona. 

Om några dagar väntas den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet EFSA komma med sin bedömning i frågan. Inte heller de ser några hälsorisker för människor med kloning så länge klonerna är friska. Däremot är tekniken fortfarande dyr och ganska ineffektiv, eftersom en stor del av de klonade djuren dör före eller under födseln. 

Därmed är det också en komplicerad etisk fråga. Och många konsumenter har svårt att förstå nyttan med kloning, säger Patrick Cunningham.

Det finns ingen bindande lagstiftning på området i vare sig USA eller Europa, och sedan det första fåret Dolly klonades 1996 har tekniken förfinats och utvecklats i flera länder. 

Forskarna räknar med att det idag finns 4000 klonade kor och tjurar, och minst 1500 klonade grisar. Men också andra djurarter klonas, kaniner t ex . I Korea har man klonat fram sju hundvalpar med celler från en synnerligen duktig spårhund för spårning av narkotika i tullen. 

Syftet är att få fram kopior av särskilt värdefulla djur. Hittills är det bara några få djur som slaktats för att ätas, säger Patrick Cunningham. Och han är tveksam till om det klonade fåret Dollys släktingar kommer att ingå i framtidens menyer

Anna Larsson
anna.larsson@sr.se