GRILLBY

Kaosskapande älg avlivades

En älg ställde tidigt i morse till med trafikbekymmer på E18 nära Ekolsundsbron utanför Grillby.

Älgen hade kommit innanför viltstängslet och sprang omkring i trafiken.

Alla försök att få ut älgen i skogen igen misslyckades. Till slut fick polisen stänga av vägen för en stund och avliva älgen.