Nitisk kronofogde förargar skuldsatta

Kronofogden möts allt oftare av hot och aggressioner efter att den nya lagstiftningen började gälla efter årsskiftet. Problemet finns bland dom som varit gäldenärer hos kronofogden under flera år som problemen finns.

Enligt Rolf Axén, som är kronoinpektör i Linköping är indrivningen ibland svår.  
– Man får ju vara beredd på det värsta, jag tänker ju ibland vad kan hända nu när jag ringer på den här dörren?

Före årsskiftet gick det att begränsa indrivningarna av skulder till så kallad löneutmätning, men nu när samtliga tillgångar ska utmätas måste alla gamla ärenden göras om och informationen om till gäldenärerna har varit dålig.
– När vi nu måste gå in och ta annan egendom, bankmedel, bilar kanske fastigheter om skulden är stor så är det ju en naturlig reaktion att personen blir mer aggressiv, säger Rolf Axén. Och speciellt om den här personen tidigare haft utmätning av sin lön i fyra fem år. Dom ifrågasätter ju den här skillnaden som skedde över en natt.

Rolf Axen är ändå positiv till lagändringen.
– Syftet med mitt arbete, det är ju att få folk ska göra rätt för sig och att fordringsägarna ska få sina pengar så det är ju ett steg i rätt riktning, resonerar Axén. Det är ju bara det blev lite omvälvande både för oss och för gäldenärerna. Informationen borde ha varit bättre i massmedia och man borde ha gjort massutskick till dem som är berörda.

Katarina Wahlström
katarina.wahlström@sr.se