Just nu
  • Störningar i FM-nätet i södra delen av länet och Oskarshamn mellan klockan 00:00 till 05:00, meddelar Teracom.

Gamla studsmattor kan vara farliga

Solljus går hårt åt studsmattor som står oskyddade hemma i mångas trädgårdar. Ägarna bör vara uppmärksamma på slitaget som sker och särskilt om mattan har några år på nacken. Det säger Kerstin Jönsson som jobbar med produktsäkerhet på Konsumentverket, till Sveriges Radio Blekinge.

Studsmattor har blivit ett populärt inslag i många trädgårdar, men trots att de är byggda för utomhusbruk så sliter väder och vind på dem.

Pierre Robért från Karlshamn säljer studsmattor och säger att en studsmatta kan ha en livslängd på mellan fem och tio år. Något som helt beror på kvalitet och hur mattan sköts under tiden. Ett skyddsöverdrag kan till exempel skydda mot solljus och mattan ska heller inte, enligt Pierre Robért, stå ute året runt även om vissa modeller påstås kunna klara det.

Vissa delar på studsmattan slits också snabbare än andra. Till exempel kan, det så kallade, kantskyddet behöva bytas så ofta som vartannat år. Det gäller alltså att vara uppmärksam när mattan tas fram efter vinterförvaring.