Rökning under graviditet ökar risk för astma hos barn

Risken att barn får astma påverkas mest av om mamman röker under graviditeten. Men allergier har mer samband med rökning under småbarnstiden.

Det visar en doktorsavhandling från Karolinska Institutet som Svenska Dagbladet tagit del av. Materialet baseras på den så kallade Bamsestudien som omfattar 4 000 Stockholmsbarn och är en av världens största allergiundersökningar.

I den nu aktuella undersökningen har man för första gången lyckats särskilja den passiva rökningens olika skadeverkningar i och utanför moderlivet.

Barn vars föräldrar rökt under graviditeten löpte fördubblad risk att utveckla astma före fyraårsåldern.

Barn som utsatts för rök efter födseln drabbades oftare av allergier än barn från rökfria hem. Starkast var kopplingen mellan passiv rökning och kattallergi.