BTH-forskare utvecklar borreliatest

Bara hälften av blodproverna vid borrelia upptäcker själva sjukdomen. Johan Berglund vid Blekinge tekniska högskola utvecklar däremot nya och bättre borreliatest.

Hälften av de som smittats av fästingsjukdomen borrelia får inte veta det förrän långt efter att de blivit sjuka.

Johan Berglund är docent och forskare vid Blekinge tekniska högskola och han berättar att dagens tester missar mer än hälten av de som nyligen smittats av borrelia.

Däremot upptäcker testerna sjukdomen i ett senare stadie.

Johan Berglund deltar i den forskar grupp som jobbar med att ta fram nya och säkrare borreliaprov som ska upptäcka sjukdomen tidigare än i dag.

Han säger även att läkarna som jobbar på vårdcentraler på orter där fästingar och borrelia inte är lika utbrett som i Blekinge är dåliga på att tyda som symptom som borrelia ger och därför kan ge patienter med borrelia fel diagnos.

Mia Boström
mia.bostrom@sr.se