Mer pengar till palliativ vård

Göteborg ligger sämst till i hela regionen, när det gäller att erbjuda vård i livets slutsked. Men nu skall bristerna åtgärdas.

Hälso-och sjukvårdsutskottet har nyligen avsatt extra pengar som ska kunna användas för att förbättra den starkt eftersatta palliativa vården i Göteborg.

Redan nu har Sahlgrenska universitetssjukhuset i samarbete med primärvården lagt fram ett förslag på hur den palliativa vården i Göteborg ska göras bättre.

Som första åtgärd vill man snarast inrätta ett palliativcentrum som ska syssla med utveckling, rådgivning och kompetensuppbyggnad kring den palliativvården.

För att öka tillgängligheten för patienterna i livets slutskede föreslås en utökning av palliativa vårdplatser på SU. I dagsläget finns där 15 vårdplatser och man vill öppna ytterligare sex.