Chefer flyr Jokkmokks kommun

Jokkmokks kommun har drabbats av chefsflykt. Efter det senaste valet 2006 har drygt tio toppchefer slutat. Bland annat kommunchefen, gatuchefen och personalchefen.

Sociademokratiske fullmäktigeledamoten Roland Boman är kritisk mot den politiska kommunledningen för att inte stödja sina chefer.

- Den politiska ledningen är den, som ska peka ut en färdriktning och se till att det går bra för kommunen. Om man som i Jokkmokk inte har någon färdriktning och inte vet åt vilket håll man ska och dessutom visat att när det går tungt, då stödjer man inte chefer och andra, som försöker ta sitt ansvar.

Bland de som slutat sedan 2006 är kommunchefen, gatuchefen, IT-chefen, chefen för Kunskapens hus, personalchefen och chefen för Jokkmokkshus.

Kommunalrådet, vänsterpartisten Anna Hövenmark håller med om att man kan tala om chefsflykt, men orsakerna är oklara.

- Det kan vara att en del vill komma närmare släkt och vänner och andra chefer kan tycka att det är obehagligt med ett nytt politiskt styre, säger hon.

Hon tillbakavisar Roland Bomans tal om att kommunledningen inte stakar ut färdrikningen och inte stödjer sina chefer, men hon tycker också att det kan vara bra med nya medarbetare med nya ideér.

Roland Boman säger att chefsflykten gjort att kommunen hamnat i en svår situation.

- Det är besvärligt för kommunen, när många chefer av olika anledningar slutar på kort tid. Det visar att det inte är riktigt bra i den kommunala organisationen med den politiska styrningen. Det slår hårt mot en liten kommun att tappa mycket kompetens på kort tid. Det kostar pengar att rekrytera nytt folk och det tar tid för dem att lära upp sig, när den gamla har så att säga försvunnit utan att ha lämnat över, säger han.

Niklas Jälén, SR Norrbotten