Hur djur orienterar med magnetism kartlagt

För första gången har forskare lyckats beskriva hur djur kan orientera sig med hjälp av magnetfält. Det har länge varit känt att de kan det men alltså inte hur.

Det forskarna har visat är att en ljusreceptor hos bananflugan är avgörande för deras förmåga att navigera efter magetfält.

- Det här är jätteviktigt för kommande forskning på hur även andra djur än bananflugor orienterar sig med hjälp av magnetism, säger Eric Warrant, professor i Zoologi på Lunds universitet:

Ett av de mest studerade försöksdjuren - bananflugan - har hjälpt forskare på Massachusets universitet att visa hur de kan orientera med hjälp av magnetfält. Det är en särskild ljusreceptor i bananflugans öga, en sk Cryptocrom, som känner av magnetfältet och överför signalen till nervcellerna.

Studien publiceras i det kommande numret av den vetenskapliga tidskriften Nature.

Lars Broström

lars.brostrom@sr.se