Regeringssvek upprör Karlskonas kommunledning

Ilskan över att regeringen inte tar med järnvägssträckan mellan Karlskrona och Emmaboda i sin EU-ansökan har fått kommunledningen i Karlskrona att skicka en skrivelse till statsminister Fredrik Reinfeldt (m).

Karlskronas kommunledning anser att det är ett stort svek av regeringen att lyfta bort upprustningen av Kust-till-kustbanan mellan Karlskrona och Emmaboda ur ansökan om EU-bidrag och nu har man uppvaktat statsminister Fredrik Reinfeldt med ett brev.

I brevet skriver kommunledningen att man är rejält besvikna efter regeringens beslut att upprustningen av Kust-till-kustbanan mellan Karlskrona och Emmaboda inte ingår i en ansökan om EU-bidrag, som kunde finanisierat upp till 30 procent av investeringskostnaden.

– Jag förväntar mig att staten tar sitt ansvar för järnvägssträckan nu när den lyfts ut ur EU-ansökan, skriver Karlskronas kommunalråd Karl-Gösta Svenson (m) i ett brev till statsminister Fredrik Reinfeldt.

Processen med EU-ansökan har pågått sedan januari 2007 och nu står det klart att järnvägssträckan Karlskrona-Emmaboda inte kommer att finnas med.

Järnvägssträckan, som består av skarvspår, träslipers och 50 år gamla kontaktledningar, utgör enligt Karlskrona kommun en allvarlig flaskhals i kommunikationerna.