Dåliga test missar borreliasmitta

Bara hälften av blodproverna vid borrelia, upptäcker själva sjukdomen. Men snart kan det finnas nya och bättre tester för att säkerställa borrelia.

– I början av infektionen när man har de här hudsymptomen då har man inte hunnit bilda några antikroppar, säger Johan Berglund som är docent vid Blekinge tekniska högskola, och han är med och utvecklar nya borreliatest. I ett senare skede finns det betydligt fler antikroppar.

Eftersom dagens tester inte alltid upptäcker sjukdomen förrän den fått fäste, kan den borreliasmittade personen ha haft infektionen under en lång tid. De nya testerna kan mäta celler i antikropparna redan när de bildas och på så sätt, upptäcks smittan tidigare.

– Många läkare vid landets vårdcentraler är dåliga på att tyda de symptom som borelia ger, säger Johan Berglund. Särskilt i de delar av landet där fästingar och borelia inte är så utbrett.

Mia Boström
mia.bostrom@sr.se
Katarina Wahlström
katarina.wahlstrom@sr.se