Visingsö

Örtagården vill ha högre driftbidrag

Förra sommarens regn gick hårt åt örtagården på Visingsö. Det ekonomiska resultatet hamnade på minus 115 000 kronor.

Nu vill föreningen, som driver örtagården, att Jönköpings kommun höjer driftsbidraget.

Som det är nu är kostnaderna högre än intäkterna och det är svårt att driva gården utan att ständigt ha kniven på strupen.

Just nu sköter en örtagårdsmästare och två assistenter de 900 olika arter och former som finns på gården, bland annat läke-, krydd- och prydnadsörter.

Förutom mer pengar så vill föreningen också att örtagården framöver marknadsförs tillsammans med Rosariet, Brunstorps gård och Stadsparken i Jönköping.