Svenska spels vinst minskar

Svenska Spel redovisar en vinst på 2 518 miljoner kronor för årets sex första månader. Det är en försämring med 93 miljoner kronor jämfört med motsvarande period 2007.

”Vi har sett en något avtagande försäljningstillväxt under andra kvartalet i år, möjligen till följd av en viss försämring i konjunkturen” Säger tllförordnad VD Anders Hägg i ett pressmeddelande.