Nya tester kan säkerställa borrelia

Bara hälften av de blodprov som tas vid borrelia idag upptäcker själva sjukdomen. Snart kan det finnas nya och bättre tester för att säkerställa borrelia.

Johan Berglund, docent vid Blekinge tekniska högskola, är med och utvecklar nya borreliatest. Han säger att det framförallt är i början av en borreliainfektion som dagens tester är dåliga. Dagens tester upptäcker inte alltid sjukdomen förrän den fått fäste. Det innebär att den borreliasmittade personen kan ha haft infektionen under en lång tid.

Johan Berglund berättar att de ny testerna kan mäta celler i antikropparna redan när dom bildas och på så sätt upptäcka smittan tidigare.

Men det är inte bara dagens dåliga borreliaprover som gör att många fall av borrelia inte upptäcks. Johan Berglund säger att många läkare vid landets vårdcentraler där fästingar och borrelia inte är lika utbrett som i Blekinge helt enkelt är för dåliga på att tyda dom symtom som borrelia ger. Han säger även att hyrläkare som tas in från länder som Danmark där inte borrelia finns är dåliga på att uppmärksamma de tecken som tyder på att en patient har borrelia.