Hästar begravs på tomtmark

Det blir allt vanligare i Blekinge att hästägare vill begrava sin häst hemma.

För fem år sen var det bara en häst som fick sin sista vila på ägarens mark men redan i år har länsstyrelsen i Blekinge fått in arton ansökningar.

Enligt länsveterinär Fredrik Holm får de allra flesta sina ansökningar godkända.

Den som vill begrava sin häst hemma ansöker först hos kommunen för att ta reda på vilken plats på tomten som är lämplig och sedan beslutar länsstyrelsen om hästen får begravas hemma.

Det tas bland annat hänsyn till om hästen har sjukdomar som kan spridas.